ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

Στα πλαίσια του μαθήματος του εργαστηρίου της κηπουρικής καθαρίσαμε και περιποιηθήκαμε τους εξωτερικούς κηπευτικούς χώρους. Η σωστή και όμορφη εμφάνιση ενός εξωτερικού χώρου εξαρτάται από την σχεδίαση, την προετοιμασία, την διαρρύθμιση και την οργανωμένη φύτευση. Η τακτική φροντίδα του εδάφους, των φυτών και η καθαριότητα του χώρου αποτελούν τους κύριους παράγοντες που ρυθμίζουν την καθημερινή εικόνα των εξωτερικών κηπευτικών χώρων μας στο πέρασμα του χρόνου. Με τη διαδικασία του σκαλίσματος απομακρύνουμε τα αγριόχορτα γύρω από το λαχανικό ή το φυτό μας αφαιρώντας τα δραστικά από τη ρίζα τους. Τα εργαλεία που χρησιμοποιούμε είναι κυρίως τσάπες (για μεγαλύτερες επιφάνειες) και πολύ πρακτικά σκαλιστήρια μικρού μεγέθους που προτείνονται για μεγαλύτερη ακρίβεια (όπως βλέπετε και σε φωτογραφία παρακάτω). Το βοτάνισμα ή αλλιώς ξεχορτάριασμα είναι εξίσου απαραίτητο για την ανάπτυξη των φυτών και των λαχανικών μας καθώς βασίζεται στην ίδια φιλοσοφία: αυτή της απομάκρυνσης των ανεπιθύμητων ζιζανίων, όμως διαφέρει στον τρόπο με τον οποίο εργαζόμαστε. Η συνηθέστερη εκδοχή του, τελείται αποκλειστικά με το χέρι, ενώ υπάρχουν και οι περιπτώσεις απομάκρυνσης ζιζανίων με ειδικά εργαλεία ή μηχανήματα. Στο πλαίσιο της καθαριότητας των φυτών μας εντάσσεται και η αφαίρεση των ξερών φύλλων και κλαδιών. Όταν αρχίζουν να κιτρινίζουν τα φύλλα σημαίνει ότι έχει τελειώσει ο κύκλος ζωής τους οπότε θα πρέπει να τα απομακρύνουμε από τα φυτά μας. Η διαδικασία συνεχίζεται...Σχόλια (επιλέξτε): ή