ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΥΛΙΚΕΙΟ

Στο σχολείο μας, ύστερα από ομόφωνη απόφαση του συλλόγου των εκπαιδευτικών και του μαθητικού συμβουλίου, ξεκινήσαμε τη λειτουργία του δικού μας σχολικού κυλικείου (διότι μέχρι και την προηγούμενη εβδομάδα δεν λειτουργούσε κυλικείο στο χώρο του σχολείου). Το κυλικείο το διαχειρίζεται το Εργαστήριο Μαγειρικής (παρασκευή προϊόντων στο χώρο του εργαστηρίου και ταμείο κυλικείου). Η λειτουργία του κυλικείου αποτελεί ένα πολύ καλό "μάθημα" άσκησης πολλαπλών βιωματικών δεξιοτήτων (μαθηματικά, γλώσσα, μαγειρική, κοινωνικοί τρόποι συμπεριφοράς). Οι μαθήτριες/ες και εκπαιδευτικοί που αναλαμβάνουν τη λειτουργία, πρέπει να υπολογίζουν και να καταγράφουν τα έσοδα και τα έξοδα, καθώς και να κάνουν τις χρηματικές συνδιαλλαγές. Το μεγαλύτερο όφελος βέβαια είναι η σωστή και υγιεινή διατροφή (πχ. τοστ με φυσικό χυμό, σπιτικές πίτες, φρούτα κα.). Οφείλουν επίσης να φροντίσουν για την τάξη και την καθαριότητα στον χώρο όπου λειτουργεί το κυλικείο. Μέχρι στιγμής το κυλικείο μας λειτουργεί αρμονικά, έχοντας την στήριξη όλων και ευχόμαστε να έχει την ανάλογη συνέχεια. Σχόλια (επιλέξτε): ή