ΜΑΘΑΙΝΩ ΝΑ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΩ

Στα πλαίσια του μαθήματος πληροφορικής μαθαίνουμε να πληκτρολογούμε. Για το λόγο αυτό χρησιμοποιούμε ειδικό λογισμικό το Rapidtyping (και το openoffice λιγότερο). Η εφαρμογή διαθέτει τρία επίπεδα δυσκολίας (Αρχάριος, Έμπειρος, Προχωρημένος). Στο επίπεδο Αρχάριος ο χρήστης μαθαίνει να πληκτρολογεί γράμματα, αριθμούς και σύμβολα. Στο επίπεδο Έμπειρος ο χρήστης μαθαίνει να πληκτρολογεί συλλαβές και λέξεις ενώ στο επίπεδο Προχωρημένος μαθαίνει να πληκτρολογεί ολόκληρα κείμενα αυξανόμενης κάθε φορά δυσκολίας.

Το λογισμικό υποστηρίζει ελληνικά, αγγλικά και άλλες γλώσσες. 
Ένα πολύ βοηθητικό στοιχείο της εφαρμογής είναι το γεγονός ότι υπάρχουν δύο χέρια στο πληκτρολόγιο που φαίνονται στην οθόνη και τα οποία δείχνουν κάθε φορά το δάχτυλο που πρέπει να χρησιμοποιηθεί (το δάχτυλο αυτό χρωματίζεται πράσινο). Ένα ακόμα στοιχείο της εφαρμογής είναι ότι μετά το τέλος του κάθε μαθήματος εμφανίζονται στατιστικά που μας δείχνουν σε τι βαθμό επιτύχαμε τους στόχους του μαθήματος. Τα αποτελέσματα είναι ενθαρρυντικά με τις μαθήτριες του ΓΜ να έχουν κάνει σημαντική πρόοδο. 

Σύνδεσμος για κατέβασμα του λογισμικού Rapidtyping ΕΔΩ.

Σχόλια (επιλέξτε): ή