ΚΑΛΑΝΤΑ ΛΑΖΑΡΟΥ

Φωτογραφία από τα κάλαντα του Λαζάρου. 

Σχόλια (επιλέξτε): ή