"Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΑΣ"

Το εργαστήριο κηπουρικής σε πλήρη "άνθιση". 
Μέσω της βιωματικής ενασχόλησης των μαθητών/τριών με την καλλιέργεια της γης και της απόκτησης πρακτικών δεξιοτήτων, κατακτούν γνωστικές και πρακτικές δεξιότητες  και συνειδητοποιούν τη σχέση τους με το φυσικό περιβάλλον και τις διαδικασίες παραγωγής.  Η κατανόηση της σχέσης τους με τη φύση και η παραγωγή αγαθών από αυτή, συντελεί στην ισόρροπη ψυχοσωματική και πνευματική τους ανάπτυξη και την ένταξή τους στο κοινωνικό σύνολο. 
Φυτέψαμε οπωροκηπευτικά, λουλούδια και αρωματικά φυτά στα παρτέρια, βασιλικούς για μυρωδιά και πολλά άλλα.  
Σχόλια (επιλέξτε): ή