ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ

Στα πλαίσια του μαθήματος του Εργαστηρίου Χειροτεχνίας οι μαθητές/τριες μαζί με την εκπαιδευτικό τους και χρησιμοποιώντας απλά φυσικά υλικά, κατασκεύασαν τις παρακάτω δημιουργίες με άρωμα καλοκαιριού. 
Σχόλια (επιλέξτε): ή