ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ

Στα πλαίσια του μαθήματος πληροφορικής για το τμήμα αυτόνομης διαβίωσης, γίνεται εξατομικευμένο πρόγραμμα διδασκαλίας σε υπολογιστή αφής. Χρησιμοποιούμε απλές και διασκεδαστικές εφαρμογές, όπως ηλεκτρονικά εν σφηνώματα, βρες τα ίδια, λαβύρινθο, παιχνίδια ταχύτητας, δημιουργίας μουσικής, ζωγραφικής κα. Επίσης, αρκετές φορές, παίζουμε-χρησιμοποιούμε παιχνίδια και εφαρμογές 2 παιχτών ενισχύοντας την κοινωνικότητα των μαθητών/τριών. Μαθαίνουμε και διασκεδάζουμε παράλληλα και στο τέλος της διδακτικής ώρας αποχωρούμε με χαμόγελο. Σχόλια (επιλέξτε): ή