ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΗΠΟΥΡΙΚΗΣ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ

Φωτογραφικό υλικό από το θερμοκήπιο, τους εξωτερικούς χώρους του θερμοκηπίου καθώς και τον προαύλιο χώρο του σχολείου. 
Σχόλια (επιλέξτε): ή