ΕΞΑΤΟΜΟΙΚΕΥΜΕΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ

Στα πλαίσια του μαθήματος της πληροφορικής, με τη χρήση μεγάλης οθόνη αφής,  γίνεται εξατομικευμένη διδασκαλία σε μαθητές/τριες ανάλογα με τις ανάγκες του καθενός και της καθεμιάς. Η οθόνης αφής προσφέρει ευκολία χρήσης, ειδικά στην λεπτή κινητικότητα. Ο μεγάλος αποθηκευτικός χώρος και η ύπαρξη πληθώρας μαθηματικών, γλωσσικών και άλλων ειδικών εφαρμογών, που μπορούν να εγκατασταθούν στον υπολογιστή και να χρησιμοποιηθούν στην μαθησιακή διαδικασία, είναι τα βασικά προτερήματα χρήσης της διαδραστικότητας του συστήματος. Θέσαμε ως στόχους να προάγουμε την ενεργό συμμετοχή των μαθητών/τριών, να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες μάθησης και επικοινωνίας που παρουσιάζουν και να επιτύχουμε την κατάκτηση των επιθυμητών γνώσεων και δεξιοτήτων με τον πιο αποδοτικό τρόπο. Ο τρόπος αυτός διδασκαλίας, ευνοεί την προσαρμογή του μαθήματος στις ανάγκες του/της μαθητή/τριας, προκαλεί το ενδιαφέρον, ενισχύει την αυτοπεποίθησή του/της και οδηγεί τελικά στην κατάκτηση των επιθυμητών δεξιοτήτων πιο αποτελεσματικά.


Σχόλια (επιλέξτε): ή