ΜΕΤΡΗΣΗ ΟΞΥΤΗΤΑΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

Στα πλαίσια του μαθήματος του Εργαστηρίου Κηπουρικής πραγματοποιήθηκε πείραμα μέτρησης της οξύτητας του ελαιολάδου στο χώρο του θερμοκηπίου. Οι μαθητές/τριες παρακολούθησαν όλη τη διαδικασία, η οποία είχε διαδραστικό χαρακτήρα. Δοκίμασαν διαφορετικά είδη λαδιού με  τις αισθήσεις τους, όραση, όσφρηση και γεύση, ενώ για το κάθε είδος μετρήθηκε και η οξύτητα του. Η διαδικασία που ακολουθήθηκε είναι αυτή που ακολουθείτε σε όλα τα ελαιοτριβεία επίσημα για την μέτρηση της οξύτητας του ελαιολάδου. Παρακάτω μερικές φωτογραφίες από το πείραμα, ενώ ακολουθεί και ένα όμορφο μουσικό βίντεο με όλο το πείραμα, το οποίο και θα αναρτηθεί στην ΒΙΝΤΕΟΘΗΚΗ μας. 


Σχόλια (επιλέξτε): ή