ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ / MENTORING

Το ΕΕΕΕΚ Φθιώτιδας έχει λάβει μέρος στο “Mentor – Mentoring between teachers in secondary and high schools” ένα ΕυρωπαΪκό πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ERASMUS + και υλοποιείται σε 6 χώρες της Ευρώπης (Πολωνία, Ρουμανία, Ισπανία, Πορτογαλία, Τουρκία και Ελλάδα).Στα πλαίσια του συγκεκριμένου προγράμματος πραγματοποιήθηκε μία Δράση με τίτλο:“TO KNOW US BETTER – ΝΑ ΜΑΣ ΓΝΩΡΙΣΕΤΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ” Μεταξύ των μαθητών/τριών του ΕΕΕΕΚ Φθιώτιδας και των μαθητών/τριών του ΕΠΑ.Λ Μακρακώμης του Μηχανολογικού τομέα. Το mentoring μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στην προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη και ωρίμανση τόσο των μαθητών/τριών όσο και των εκπαιδευτικών.


Τα οφέλη από αυτή τη σύμπραξη μπορεί να είναι πολλά τόσο για τον/την μαθητή/τρια όσο και για τον/την εκπαιδευτικό, αλλά και για όλη την κοινότητα, καθώς προσφέρει μια εξαιρετική ευκαιρία για διαπολιτισμική κατανόηση και μάθηση. Ο/η μέντορας θα λειτουργεί ως θετικό πρότυπο για τον/την μαθητή/τρια, ο/η οποίος/α με τη βοήθεια του/της μέντορα θα αναπτύξει μια στάση μεγαλύτερης αυτοπεποίθησης προς την κοινωνία. Ο/η μεντερευόμενος εκπαιδευτικός θα γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ πράξης και θεωρίας και ταυτόχρονα θα αναπτύξει ενσυναίσθηση και βαθύτερη κατανόηση για ανθρώπους που έχουν την ίδια εμπειρία ζωής αλλά μέσα από ένα διαφορετικό πολιτισμικό πρίσμα.

Εκπαιδευτικοί του σχολείου μας που συμμετέχουν στο πρόγραμμα:
Ζέλου Παναγιώτα (μουσικός) - Μέντορας
Κρουστάλης Σπυρίδων (μαθηματικός) - Μεντερευόμενος

Μπορείτε να παρακολουθήσετε το βίντεο με την παρουσίαση του προγράμματος στην "ΒΙΝΤΕΟΘΗΚΗ" μας. 
Σχόλια (επιλέξτε): ή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου