ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ

Στο σχολείο μας λειτουργεί από την αρχή της χρονιάς, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, τμήμα αυτόνομης διαβίωσης.
Είναι ουσιαστικά ένα εργαστήριο που προσαρμόζεται και υπηρετεί τις ανάγκες των μαθητών/τριών. Στο συγκεκριμένο τμήμα φέτος έχουμε 4 μαθητές. 

Το εργαστήριο της Αυτόνομης Διαβίωσης αναφέρεται στο περιβάλλον και κατ’ επέκταση στην κοινωνία ώστε να δημιουργηθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις που θα βοηθήσουν στην ανεξαρτησία και την αυτοδιαχείριση των μαθητών.
Βασικός σκοπός είναι ο μαθητής με την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών να αναπτύξει τις δεξιότητες του έτσι ώστε να συμβάλλουν στην ικανότητα του να λειτουργεί αυτόνομα και ανεξάρτητα με σκοπό την αυτοεξυπηρέτηση του.
Οι διδακτικοί στόχοι αφορούν την αυτονομία του μαθητή, δηλαδή να είναι σε θέση να φροντίζει την ατομική του υγεία,  τη διατροφή του, να προφυλάσσεται από κινδύνους μέσα στο σχολείο και στο σπίτι και άλλα θέματα της καθημερινότητας.

Παράλληλα η αυτόνομη διαβίωση ασχολείται και με την ανάπτυξη της κοινωνικής συμπεριφοράς, δηλαδή το παιδί να μάθει  να συνεργάζεται,  να αναλαμβάνει τις ευθύνες του, να σέβεται τα δικαιώματα των άλλων και να αναγνωρίζει τα δικά του.
Απώτερος στόχος είναι η συναισθηματική εξισορρόπηση, η αυτοπεποίθηση καθώς και η κοινωνική ένταξη του μαθητή.

Βασικός σκοπός του, με την αρωγή και την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών, του ειδικού εκπαιδευτικού και του βοηθητικού προσωπικού, είναι ο μαθητής να "τροχίσει" τις δεξιότητες του, έτσι να λειτουργεί αυτόνομα και ανεξάρτητα με σκοπό την αυτοεξυπηρέτηση του. 

Χρησιμοποιώντας εκπαιδευτικά κάποιες δραστηριότητες ο μαθητής ενεργοποιείται
στην κατανόηση και εκτέλεση καθημερινών αναγκών της ζωής του.

Ο ρόλος της αυτοεξυπηρέτησης και υγιεινής (Ε.Β.Π.)

Στο κομμάτι της ατομικής υγιεινής, σίτισης και ρουχισμού οι μαθητές καλούνται να αυτονομηθούν στις παραπάνω ανάγκες, με τη βοήθεια του Ε.Β.Π. και του εκπαιδευτικού του τμήματος και του καθηγητή της εκάστοτε ώρας. Συγκεκριμένα, οι μαθητές/τριες αφού ολοκληρώσουν το εκπαιδευτικό τους πρόγραμμα ακολουθεί η διαδικασία εκπαίδευσης του φαγητού με στόχο την καλύτερη αυτοεξυπηρέτηση και αυτονομία στις βασικές καθημερινές τους ανάγκες π.χ. οι δύο από τους τέσσερις μαθητές που αντιμετωπίζουν μεγαλύτερη δυσκολία στη διαχείριση του φαγητού, έχουν καταφέρει από την αρχή της σχολικής χρονιάς να παίρνουν μόνοι τους τα πιάτα τους, το πιρούνι τους και την πετσέτα τους, ώστε να ολοκληρώσουν άρτια τη διαδικασία σίτισης. 
Σχετικά με το θέμα της υγιεινής (τουαλέτα) οι μαθητές έχουν κάνει σημαντική πρόοδο αφού μπορούν πλέον να ζητούν τα ίδια να καλύψουν αυτή την ανάγκη. 

Γενικότερα, έχει παρατηρηθεί ότι οι μαθητές μπορούν να κατανοήσουν τις ανάγκες τους ευκολότερα και στα πλαίσια της εκπαίδευσης τους στο τμήμα της αυτόνομης διαβίωσης να μπορούν να αυτονομηθούν σε ικανοποιητικό βαθμό, που στόχος μας είναι μακροπρόθεσμα η δική μας παρουσία να μην είναι απαραίτητη. Άλλωστε, η ελπίδα, ο χρόνος και η αγάπη μας για του μαθητές είναι αυτά που μας ωθούν να συνεχίσουμε το έργο μας. Όσον αφορά την Αυτονομία οι διδακτικοί μας στόχοι είναι:
Ø   Να φροντίζει την ατομική του υγεία.
Ø   Να μάθει να ντύνεται και να ξεντύνεται.
Ø   Να τρώει μόνος του και να τα σερβίρει με τον σωστό τρόπο.
Ø   Να αντιληφθεί την ανάγκη της υγιεινής και της καθαριότητας, πριν και μετά το φαγητό.
Ø   Να φροντίζει τη διατροφή του.
Ø   Να συνειδητοποιεί τη χρησιμότητα της καθημερινής προσωπικής και στοματικής υγιεινής, επιλέγοντας τα σωστά προϊόντα κάθε φορά.
Ø   Να προφυλάσσεται από κινδύνους μέσα στο σχολείο και στο σπίτι.
Ø   Να προφυλάσσεται από κινδύνους σε χώρους έξω από το σπίτι και το σχολείο.
Ø   Να ζητάει και να προσφέρει βοήθεια, όταν χρειάζεται.
 


Όσον αφορά την Κοινωνική Συμπεριφορά οι διδακτικοί μας στόχοι είναι:

Ø   Να εκφράζει φιλικά αισθήματα προς τους άλλους και να τους βοηθάει όταν τον έχουν ανάγκη.
Ø   Να συνεργάζεται ομαλά, τηρώντας τους κανόνες.
Ø   Να αναλαμβάνει τις ευθύνες του .
Ø   Να εκτελεί πρόθυμα οδηγίες και εντολές που του δίνονται.
Ø   Να σέβεται τα δικαιώματα των άλλων.
Ø   Να διεκδικεί τα δικαιώματα του με διακριτικότητα.
Ø   Να καλλιεργείται η αντίληψη ότι είναι φυσικό να μην τα καταφέρνει πολύ καλά σε μια περιοχή ενώ είναι καλύτερα σε κάποια άλλη.
Απώτερος στόχος είναι η συναισθηματική εξισορρόπηση, η αυτοπεποίθηση καθώς και η ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων και ελπίζουμε κατακτώντας ένα ένα τους στόχους του έχουμε βάλει, να τα καταφέρουμε.