ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

Ο χώρος του εργαστηρίου 
Το μάθημα της Μαγειρικής-Ζαχαροπλαστικής πραγματοποιείται σε δύο (2) πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια τα οποία είναι προσαρμοσμένα στις ειδικές & κινητικές ανάγκες των μαθητών/τριών.

Διδακτικοί στόχοι

  1. Εφαρμογή των κανόνων ατομικής υγιεινής και καθαριότητας.
  2. Ορθή και ασφαλή χρήση των ηλεκτρονικών συσκευών του εργαστηρίου και όλων των άλλων σκευών και εργαλείων του εργαστηρίου.
  3. Αναγνώριση, χρήση και συντήρηση των πρώτων υλών.
  4. Κατανόηση εννοιών όπως βάρος, όγκος, βρασμός, τήξη και πήξη.
  5. Βασικές γνώσεις για τα τρόφιμα, ομάδες τροφίμων, υγιεινά και βλαβερά τρόφιμα.
  6. Διάκριση και κατηγοριοποίηση τροφίμων πχ. φυτικά και ζωικά κλπ.
  7. Παρασκευή φαγητών, γλυκών και ροφημάτων.
  8. Τακτοποίηση, καθαρισμός και συντήρηση όλων των μέσων του εργαστηρίου
Σκοπός
  • Οι μαθητές/τριες να είναι σε θέση να ετοιμάσουν ένα απλό γεύμα στην κουζίνα, τηρώντας όλους τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας. 
  • Να μπορούν να ενταχθούν στην αγορά εργασίας των τομέων Μαγειρικής και Αρτοζαχαροπλαστικής. 
Παρακάτω μπορείτε να δείτε φωτογραφικό υλικό από τους χώρους του εργαστηρίου. Περισσότερες φωτογραφίες μπορείτε να δείτε στο μενού  "ΔΡΑΣΕΙΣ".