ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΗΠΟΥΡΙΚΗΣ

Χώροι Εργαστηρίου

Το μάθημα της κηπουρικής γίνεται σε τρεις αίθουσες ειδικά εξοπλισμένες για το σκοπό αυτό, καθώς και στο θερμοκήπιο μας.

Στο θερμοκήπιο υπάρχουν πάγκοι εργασίας και δίνεται η δυνατότητα στα παιδιά να εκπαιδεύονται πάνω στην ειδικότητά τους, επίσης στα οριοθετημένα αγροτεμάχια ανάλογα με την εποχή καλλιεργούνται λαχανικά, ανθοκομικά και αρωματικά φυτά.

Διδακτικοί Στόχοι

- Κανόνες υγιεινής, ένδυσης και προφύλαξης στο εργαστήριο και στο θερμοκήπιο.
- Γνώση της ανατομίας του φυτού.
- Προετοιμασία εδάφους – αναγνώριση και χρήση εργαλείων και μηχανημάτων.
- Οριοθέτηση αγροτεμαχίων.
- Να ξεχωρίζουν τα είδη φυτών.
- Να γνωρίζουν πως αναπτύσσονται και τι ανάγκες έχουν τα φυτά.
- Καλλιεργητικές φροντίδες (λίπανση, άρδευση, καταστροφή ζιζανίων, σκάλισμα κ.α)
- Δημιουργία σπορείου, προετοιμασία εδάφους και μεταφύτευση.
- Κατάλληλος χρόνος συγκομιδής.


Σκοποί

-Να επιλέγουν την κατάλληλη κηπουρική εργασία και να την εφαρμόζουν σωστά.
-Να κάνουν σωστή και ασφαλή χρήση των γεωργικών εργαλείων.
-Να μπορούν να αναγνωρίζουν την χρήση και την εμπορική εκμετάλλευση των προϊόντων που παράγουν.
-Να μπορούν να ενταχθούν στην αγορά εργασίας του τομέα της κηπουρικής.

Παρακάτω μερικές φωτογραφίες από το θερμοκήπιο και τους γύρω χώρου
ς που έχουμε στολίσει με τα φυτά μας. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: