ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Το σχολείο μας παρέχει γενική και κυρίως πρακτική επαγγελματική εκπαίδευση ανάλογη με τις ικανότητες και δυνατότητές των μαθητών/τριών. Ειδικότερα επιδιώκει την ολόπλευρη και αποτελεσματική ανάπτυξη, την ένταξη στην παραγωγική διαδικασία, την αλληλοαποδοχή τους με το κοινωνικό σύνολο και την ισότιμη κοινωνική τους εξέλιξη.

Παράλληλα, το σχολείο στοχεύει στην ενημέρωση προς κάθε κατεύθυνση, για την αλλαγή στάσης και νοοτροπίας όλων μας απέναντι στα άτομα με ειδικές ανάγκες, για να αναγνωριστεί τελικά, στην κοινωνία μας η ανθρώπινη αξία και η αξιοπρέπεια.

Το Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. στελεχώνεται από:
Εκπαιδευτικό προσωπικό Α/θμιας Εκπαίδευσης:
Δασκάλους Ειδικής Αγωγής 

Εκπαιδευτικό προσωπικό (καθηγητές/τριες) Β/θμιας Εκπ/σης:
Φιλόλογοι
Μαθηματικοί
Πληροφορικής
Φυσικής Αγωγής
Μουσικής
Καλλιτεχνικών

Κοινωνιολόγοι

Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΕΠ):
Εργοθεραπευτές
Λόγοθεραπευτές
Κοινωνικούς Λειτουργούς
Ψυχολόγους
Σχολικοί Νοσηλευτές

Καθώς και Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ) το οποίο συνδράμει και αυτό στην ομαλή λειτουργία του σχολείου.