ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΕΕΕΚ


Το Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.) Φθιώτιδας είναι δημόσιο σχολείο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Στο σχολείο μας εκπαιδεύονται έφηβοι 13-22 ετών, με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, απόφοιτοι ειδικού ή γενικού δημοτικού σχολείου. Στο σχολείο μας φοιτούν σήμερα 40 μαθητές και μαθήτριες.

Στο ΕΕΕΕΚ εγγράφονται μαθητές/τριες από 12 έως 14 ετών και η ηλικία απόλυσης ορίζεται έως το 24ο έτος ηλικίας.

Για την εγγραφή τους χρειάζεται, εκτός από το απολυτήριο του Δημοτικού και βεβαίωση αναγνώρισης των ειδικών εκπαιδευτικών τους αναγκών από Κέντρο Διάγνωσης Διαφοροδιάγνωσης και Υποστήριξης (Κ.Ε.Δ.Δ.Υ), ή Ιατροπαιδαγωγική Έκθεση από Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας.


Η φοίτηση διαρκεί 6 έτη.

Απολυτήριος τίτλος ΕΕΕΕΚ: O απολυτήριος τίτλος του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. αποτελεί πιστοποιητικό επαγγελματικής κατάρτισης επιπέδου 1 του Ν.2009/1992.

Εργαστηριακή Εκπαίδευση
Στο σχολείο μας λειτουργούν 3 εργαστήρια:
1. Κηπουρικής
2. Μαγειρικής & ζαχαροπλαστικής
3. ΧειροτεχνίαςΒασικοί σκοποί των εργαστηρίων είναι:
* Προεπαγγελματική και επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση σε τομείς που αρμόζουν στις ανάγκες των μαθητών/τριών
* Επαφή με το αντικείμενο κατάρτισης και τους χώρους παραγωγής του, διευκολύνοντας τη συμμετοχή των μαθητών/τριών στην τοπική αγορά
* Παροχή ακαδημαϊκών γνώσεων μέσα από τα διδασκόμενα μαθήματα
* Βίωση ομαδικής εργασίας
* Ενίσχυση και ανάπτυξη της επιθυμίας για γνώση και εργασία
* Ανάπτυξη κοινωνικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων για αυτόνομη διαβίωση
* Ενίσχυση της αυτοπεποίθησης και της αυτοεκτίμησης των μαθητών
* Δημιουργία κλίματος αποδοχής και ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας για τα ΑμεΑ

Το σχολείο μας εκτός από τα εργα
στηριακά μαθήματα, περιλαμβάνει και τα παρακάτω μαθήματα, τα οποία είναι προσαρμοσμένα και ειδικά διαμορφωμένα για να διδαχτούν στους/στις μαθητές/τριες μας:
* Γλώσσα
* Μαθηματικά
* Φυσική Αγωγή
* Μουσική
* Καλλιτεχνικά 

* Πληροφορική
* Κοινωνική, Πολιτική και Επαγγελματική Αγωγή


Γλώσσα: Βασικός σκοπός της διδασκαλίας
του γλωσσικού μαθήματος είναι να βοηθήσει τους/τις μαθητές/τριες να αναπτύξουν τη γλωσσική τους ικανότητα, έτσι ώστε να χειρίζονται με επάρκεια και αυτοπεποίθηση τόσο τον προφορικό όσο και το γραπτό λόγο. Με την αποτελεσματική χρήση, του γλωσσικού κώδικα ο μαθητής επιτυγχάνει την ενδυνάμωση της επικοινωνιακής ικανότητας σ’ όλες τις εκφάνσεις της καθημερινής του ζωής, γεγονός που τον βοηθά ν’ αναπτύσσεται συναισθηματικά, να εντάσσεται ομαλότερα στον κοινωνικό του περίγυρο και να καθίσταται αυτόνομη προσωπικότητα.

Μαθηματικά: Ένα μάθήμα, το οποίο είναι απαραίτητο για την καθημερινή ζωή και τις καθημερινές συναλλαγές τους. Η διδασκαλία γίνεται με όμορφο τρόπο, ευχάριστο, παραστατικό. Έτσι έχουμε θεωρία και πράξη μαζί, σκέψη και εικόνα μαζί, οπτική μνήμη και σύγκριση με την πραγματικότητα.

Φυσική Αγωγή: Προτεραιότητα της Φυσικής Αγωγής είναι η ανάπτυξη των κινητικών δεξιοτήτων των μαθητών/τριών και μέσω αυτών η καλλιέργεια των φυσικών τους ικανοτήτων, καθώς και η ενίσχυση της υγείας τους.

Μουσική: Σκοπεύει στην καλλιέργεια της αισθητικής ικανότητας και ευαισθησίας, στην ανάπτυξη της κατανόησης και απόλαυσης της μουσικής και στην απελευθέρωση της δημιουργικής ικανότητας των μαθητών/τριών.

Πληροφορική: Στο σχολείο λειτουργεί εργαστήριο πληροφορικής εξοπλισμένο με 5 Η/Υ, συνδεδεμένους σε τοπικό δίκτυο και στο διαδίκτυο, όπου διδάσκεται στα περισσότερα τμήματα του σχολείου το μάθημα της πληροφορικής. Στόχος του μαθήματος είναι να γνωρίσουν οι μαθητές/τριες το ρόλο της τεχνολογίας της πληροφόρησης στην κοινωνία μας, να αναπτύξουν άνεση στη χρήση των Η/Υ.

Σε πολλούς από τους/τις μαθητές/τριες γίνεται εξατομικευμένη διδασκαλία για την αντιμετώπιση ιδιαιτέρων προβλημάτων. Στόχοι της εκπαίδευσης είναι:

* Η βελτίωση των γνωστικών & μαθησιακών ικανοτήτων των μαθητών/τριων
* Η κοινωνικοποίηση τους
* Η ανάληψη πρωτοβουλιών και υπευθυνοτήτων
* Η τόνωση του αυτοσυναισθήματος
* Η ομαλή ενσωμάτωση στο κοινωνικό γίγνεσθαι

Ιστορικά στοιχεία

Το σχολείο μας λειτουργεί από το 2003 και στεγάζεται στο χωριό Κωσταλέξης Φθιώτιδας (10 χιλιόμετρα από την πόλη της Λαμίας). 


Λειτουργία (ωράριο)

Το σχολείο λειτουργεί όλες τις μέρες από Δευτέρα έως Παρασκευή με εξάωρο πρόγραμμα από της 8:15 μέχρι της 13:00.

Τέλος το Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Φθιώτιδας έχει στόχο την ευαισθητοποίηση όλων απέναντι στα ΑμεΑ, με όραμα μια ανθρώπινη, αξιοπρεπή και χωρίς διακρίσεις κοινωνία. 
ΟΛΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ, ΟΛΟΙ ΙΣΟΙ.