ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 2017-2018

Για τη σχολική χρονιά 2017-2018 το προσωπικό του σχολείου είναι οι εξής: 
Διευθύντρια: Κάππου Αγγελική (ΠΕ 02.50) 
Υποδιευθυντής: Χουσιάδα Σταυρούλα (ΠΕ 11.01)

Εκπαιδευτικό, ειδικό εκπαιδευτικό και ειδικό βοηθητικό προσωπικό:
Χαρταλάμη Μαρία (ΠΕ 02.50)
Πουρνάρα Χριστίνα (ΠΕ 03.50)
Τσιάκα Σωτηρία (ΠΕ 08 .50)
Τσιμπρίδου Φωτεινή (ΠΕ 10.50)
Καλτσά Αριστέα (ΠΕ 11)
Κολιοπούλου Αναστασία (ΠΕ 14.04.50)
Τσάμης Παναγιώτης (ΠΕ 14.04.50)
Πονήρη Μαρία (ΠΕ 15.50)
Ζέλου Παναγιώτα (ΤΕ 16.50) 
Πετράκης Βασίλειος (ΠΕ 18.27)  
Γεωργουλάκου Κωνσταντίνα (ΠΕ 18.36)
Μαζάνη Αλεξάνδρα (ΠΕ 18.36.50)
Μυστίδου Παναγιώτα (ΠΕ 18.36)
Λιάπης Βασίλειος (ΠΕ 19.50) 
Τσίβου Αικατερίνη (ΠΕ 18.12.50)
Πλεξίδα Βασιλική (ΠΕ 18.01.50)
Καραγεώργου Παρ/ή-Βαλεντίνη (ΠΕ 23)
Τσόκανος Γεώργιος (ΠΕ 25)
Βαγενά Κωνσταντίνα (ΠΕ 30)
Σοβατζή Άρτεμη (ΔΕ 01)