ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 2015-2016

Για τη σχολική χρονιά 2015-2016 το προσωπικό του σχολείου είναι οι εξής: 
Διευθύντρια: Πεντοβούλου Αναστασία (ΠΕ 70) 
Υποδιευθυντής: Τριανταφύλλου Δημήτριος (ΠΕ 18.12) 

Ειδικό εκπαιδευτικό, εκπαιδευτικό και ειδικό βοηθητικό προσωπικό:
Πατεριανάκης Εμμανουήλ (ΠΕ 10.50) 
Γριβέλλα Ευτυχία (ΠΕ 10.50) 
Ζέλου Παναγιώτα (ΤΕ 16.50) 
Μήτσκου Μαρία (ΤΕ 16.50) 
Χουσιάδα Σταυρούλα (ΠΕ 71) 
Ματέρη Δέσποινα (ΠΕ 11.50) 
Πάλλα Σταματία (ΠΕ 08) 
Πετράκης Βασίλειος (ΠΕ 18.27) 
Πατούχας Νικόλαος (ΠΕ 15) 
Τσίβου Αικατερίνη (ΠΕ 18.12) 
Πιστόλη Γεωργίτσα (ΠΕ 14.04) 
Παράσχη Δήμητρα (ΠΕ 18.12) 
Σκιαδάς Χρήστος (ΠΕ 18.36) 
Ανδρέου Ανδρέας (ΠΕ 18.35) 
Λυμπέρης Βασίλειος (ΠΕ 02.50) 
Λιάπης Βασίλειος (ΠΕ 19.50) 
Κάλος Ευστάθιος (ΠΕ 21) 
Τέφογλου Χρυσούλα (ΠΕ 23) 
Μανολωπούλου Ελένη (ΠΕ 30)
Τσόκανος Γεώργιος (ΠΕ 25) 
Ζαρκάδα Χρυσάνθη (ΔΕ 01) 
Σοβατζή Άρτεμη (ΔΕ 01) 
Σεργιάννης Αλέξανδρος (ΠΕ 11)