ΜΟΥΣΤΑΛΕΥΡΙΕΣ & ΜΟΥΣΤΟΚΟΥΛΟΥΡΑ

Τριγύσαμε... και βγάλαμε τον μούστο, έπειτα από την επίσκεψή μας στο οινοποιείο του Χαρτοδιπλωμένου. Ύστερα "κόψαμε" τον μούστο στην κουζίνα μας και τώρα είμαστε έτοιμοι για... μουσταλευριές και μουστοκούλουρα. 


Σχόλια (επιλέξτε): ή